Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ

Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ

Địa điểm: 32 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: Hầm, 3 tầng
Diện tích khuôn viên: 527,6 m2
Diện tích xây dựng: 263 m2
Tổng diện tích xây dựng: 1062 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020