Cao ốc Lý Chính Thắng
Cao ốc Lý Chính Thắng
Cao ốc Lý Chính Thắng
Cao ốc Lý Chính Thắng
Cao ốc Lý Chính Thắng

Cao ốc Lý Chính Thắng

Địa điểm: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 2 hầm, 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 329 m2
Diện tích xây dựng: 180 m2
Tổng diện tích xây dựng: 3.764 m2