Cao ốc Vinh Quản
Cao ốc Vinh Quản
Cao ốc Vinh Quản
Cao ốc Vinh Quản
Cao ốc Vinh Quản

Cao ốc Vinh Quản

Địa điểm: 835 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 8 tầng
Diện tích khuôn viên: 514 m2
Diện tích xây dựng: 360 m2
Tổng diện tích xây dựng: 3682 m2