Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa

Hủ Tiếu Liến Húa

Địa điểm: 90D-90E Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 7 tầng
Diện tích khuôn viên: 150 m2
Diện tích xây dựng: 120 m2
Tổng diện tích xây dựng: 970 m2