Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix

Khách sạn Avantix

Địa điểm: 220-228 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1
Tầng cao xây dựng: 2 hầm, 8 tầng
Diện tích khuôn viên: 436 m2
Diện tích xây dựng: 347 m2
Tổng diện tích xây dựng: 3705 m2