Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng

Nhà anh Thưởng

Địa điểm: 97 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
Tầng cao xây dựng: 4 tầng
Diện tích khuôn viên: 68 m2
Diện tích xây dựng: 58 m2
Tổng diện tích xây dựng: 325 m2