Tiệc cưới Capella
Tiệc cưới Capella
Tiệc cưới Capella

Tiệc cưới Capella

Địa điểm: 24 đường 3-2, Q.10, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 164 m2
Diện tích xây dựng: 132 m2
Tổng diện tích xây dựng: 1.902 m2