Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2
Trường HUFLIT-cơ sở 2

Trường HUFLIT-cơ sở 2

Địa điểm: Xã Tân Xuân,huyện Hốc Môn
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 7.735,2 m2
Diện tích xây dựng: 2.477,7 m2
Tổng diện tích xây dựng: 32.030 m2