Trường tiểu học Ngô Tất Tố
Trường tiểu học Ngô Tất Tố
Trường tiểu học Ngô Tất Tố
Trường tiểu học Ngô Tất Tố
Trường tiểu học Ngô Tất Tố
Trường tiểu học Ngô Tất Tố
Trường tiểu học Ngô Tất Tố

Trường tiểu học Ngô Tất Tố

Địa điểm: Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 4 tầng
Diện tích khuôn viên: 10.000 m2
Diện tích xây dựng: 3.438 m2
Tổng diện tích xây dựng: 14.157 m2