Trường trung cấp xây dựng
Trường trung cấp xây dựng

Trường trung cấp xây dựng

Địa điểm: QH11A, Bình Hưng, Bình Chánh
Tầng cao xây dựng: 5 tầng
Diện tích khuôn viên: 15.156 m2
Diện tích xây dựng: 6.602 m2
Tổng diện tích xây dựng: 20.419 m2