Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel
Zero8 Hotel

Zero8 Hotel

Địa điểm: 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
Tầng cao xây dựng: 10 tầng + lửng
Diện tích khuôn viên: 1.094 m2
Diện tích xây dựng: 585 m2
Tổng diện tích xây dựng: 6.783 m2
Thiết kế và xây dựng: 2019 & 2020
Năm hoàn thành: 2020