Adora Residence
Adora Residence
Adora Residence
Adora Residence
Adora Residence

Adora Residence

Địa điểm: 30-38 Sao Mai, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: Hầm, 5 tầng
Diện tích khuôn viên: 583 m2
Diện tích xây dựng: 350 m2
Tổng diện tích xây dựng: 2.270 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020