Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long
Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long

Khu Phức Hợp Đô Thị Đại Học Hạ Long

Địa điểm: Quảng Yên, Hạ Long, Quảng Ninh
Tầng cao xây dựng: Hầm, 3-12 tầng
Diện tích khuôn viên: 2.486.000 m2
Diện tích xây dựng: 497.490 m2
Tổng diện tích xây dựng: 7.446.798 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021