Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem
Saigon Sky Gem

Saigon Sky Gem

Địa điểm: 13 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 159,34 m2
Diện tích xây dựng: 127 m2
Tổng diện tích xây dựng: 951 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020