Đô Thị Giáo Dục Sáng Tạo Văn Lang Phú Quốc
Đô Thị Giáo Dục Sáng Tạo Văn Lang Phú Quốc
Đô Thị Giáo Dục Sáng Tạo Văn Lang Phú Quốc
Đô Thị Giáo Dục Sáng Tạo Văn Lang Phú Quốc
Đô Thị Giáo Dục Sáng Tạo Văn Lang Phú Quốc

Đô Thị Giáo Dục Sáng Tạo Văn Lang Phú Quốc

Địa điểm: Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang
Tầng cao xây dựng: 3 hầm, 3-25 tầng
Diện tích khuôn viên: 356.080 m2
Diện tích xây dựng: 95.738 m2
Tổng diện tích xây dựng: 659.792 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021