Villa anh Điền
Villa anh Điền
Villa anh Điền
Villa anh Điền
Villa anh Điền
Villa anh Điền
Villa anh Điền

Villa anh Điền

Địa điểm: 97 Châu Văn Liêm, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Tầng cao xây dựng: 2 tầng
Diện tích khuôn viên: 400 m2
Diện tích xây dựng: 200 m2
Tổng diện tích xây dựng: 500 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020