Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng
Nhà ở kết hợp văn phòng

Nhà ở kết hợp văn phòng

Địa điểm: 387 Điện Biên Phủ, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: Hầm, 7 tầng
Diện tích khuôn viên: 312 m2
Diện tích xây dựng: 219 m2
Tổng diện tích xây dựng: 1.542 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020