Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý
Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý

Chung cư cao tầng (nhà ở Xã Hội) Nam Lý

Địa điểm: 91A Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, Q.9
Tầng cao xây dựng: 2 hầm, 25 tầng
Diện tích khuôn viên: 4.553 m2
Diện tích xây dựng: 1.020 m2
Tổng diện tích xây dựng: 24.183 m2