Văn phòng Lioa - Đồng Nai
Văn phòng Lioa - Đồng Nai
Văn phòng Lioa - Đồng Nai
Văn phòng Lioa - Đồng Nai
Văn phòng Lioa - Đồng Nai
Văn phòng Lioa - Đồng Nai
Văn phòng Lioa - Đồng Nai

Văn phòng Lioa - Đồng Nai

Địa điểm: Khu công nghiệp Biên Hòa II- Biên Hòa, Đồng Nai
Tầng cao xây dựng: 4 tầng
Diện tích khuôn viên: 2.756 m2
Diện tích xây dựng: 978 m2
Tổng diện tích xây dựng: 2.916 m2