Bến Mơ Villa
Bến Mơ Villa
Bến Mơ Villa
Bến Mơ Villa

Bến Mơ Villa

Địa điểm: Biên Hòa, Đồng Nai
Tầng cao xây dựng: 3 tầng
Diện tích khuôn viên: 500--750 m2
Diện tích xây dựng: 250-300 m2
Tổng diện tích xây dựng: 450-600 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020