Phuong Nam Hotel
Phuong Nam Hotel
Phuong Nam Hotel
Phuong Nam Hotel
Phuong Nam Hotel

Phuong Nam Hotel

Địa điểm: Ấp Dương Đông, Phú Quốc
Diện tích khuôn viên: 1045 m2
Diện tích xây dựng: 848 m2
Tổng diện tích xây dựng: 11.870,42 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020