Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang
Cafe sách Văn Lang

Cafe sách Văn Lang

Địa điểm: Khối LV- Đại học Văn Lang – Cơ sở 3
Diện tích xây dựng: 225 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021