The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)

The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Bắc)

Địa điểm: Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa
Diện tích khuôn viên: 11.700 m2
Diện tích xây dựng: 9.461 m2
Tổng diện tích xây dựng: 42.251 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020