The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)
The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)

The Lotus Cam Ranh (Shophouse Phía Nam)

Địa điểm: Bãi Dài, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hóa
Diện tích khuôn viên: 10.447 m2
Diện tích xây dựng: 7.701 m2
Tổng diện tích xây dựng: 21.603 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020