Bệnh viện Quốc Tế Văn Lang
Bệnh viện Quốc Tế Văn Lang
Bệnh viện Quốc Tế Văn Lang
Bệnh viện Quốc Tế Văn Lang
Bệnh viện Quốc Tế Văn Lang

Bệnh viện Quốc Tế Văn Lang

Địa điểm: 223 A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 4.870 m2
Diện tích xây dựng: 2.928 m2
Tổng diện tích xây dựng: 27.216 m2