Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ
Nhà anh Vũ

Nhà anh Vũ

Địa điểm: Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 900 m2
Diện tích xây dựng: 263 m2
Tổng diện tích xây dựng: 249 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020