Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình
Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình

Bến Thành Landmark- Đại Lộ Đô Thị Hòa Bình

Địa điểm: Long Hưng, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng
Tầng cao xây dựng: Hầm, 1-40 tầng
Diện tích khuôn viên: 174.216 m2
Diện tích xây dựng: 43.468 m2
Tổng diện tích xây dựng: 108.748 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021