Căn hộ Bến Chương Dương
Căn hộ Bến Chương Dương
Căn hộ Bến Chương Dương
Căn hộ Bến Chương Dương
Căn hộ Bến Chương Dương
Căn hộ Bến Chương Dương
Căn hộ Bến Chương Dương

Căn hộ Bến Chương Dương

Địa điểm: 152 154 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 13 tầng
Diện tích khuôn viên: 686 m2
Diện tích xây dựng: 406 m2
Tổng diện tích xây dựng: 5.295 m2