Capital Place Saigon
Capital Place Saigon
Capital Place Saigon
Capital Place Saigon
Capital Place Saigon

Capital Place Saigon

Địa điểm: 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 4.602 m2
Diện tích xây dựng: 2.298 m2
Tổng diện tích xây dựng: 61.860 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020