Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình
Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình

Đô Thị Đại Lộ Hòa Bình

Địa điểm: Đường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Tầng cao xây dựng: 3 hầm, 3-60 tầng
Diện tích khuôn viên: 33.375 m2
Diện tích xây dựng: 13.519 m2
Tổng diện tích xây dựng: 395.950 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021