Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng
Nhà anh Hưng

Nhà anh Hưng

Địa điểm: Nguyễn Thành Đồng, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Tầng cao xây dựng: 2 tầng
Diện tích khuôn viên: 192 m2
Diện tích xây dựng: 148 m2
Tổng diện tích xây dựng: 280 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020