Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng

Nhà anh Hùng

Địa điểm: 279 Trần Bình Trọng, Phường 6, Quận 5
Tầng cao xây dựng: Hầm, 5 tầng
Diện tích khuôn viên: 116 m2
Diện tích xây dựng: 104 m2
Tổng diện tích xây dựng: 735 m2
Thiết kế và xây dựng: 2020