Tiệc cưới Đông Phương 2
Tiệc cưới Đông Phương 2
Tiệc cưới Đông Phương 2
Tiệc cưới Đông Phương 2

Tiệc cưới Đông Phương 2

Địa điểm: 32 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: Hầm, 3 tầng, 3 lửng
Diện tích khuôn viên: 3.020 m2
Diện tích xây dựng: 2.903 m2
Tổng diện tích xây dựng: 15.776 m2