khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise
khu nghỉ dưỡng moon rise

khu nghỉ dưỡng moon rise

Địa điểm: ẤP Cửa lấp,xã dương tơ,huyện Phú Quốc,tỉnh Kiêng Giang
Tầng cao xây dựng: 5 tầng
Diện tích khuôn viên: 9,040 m2
Diện tích xây dựng: 3,493m m2
Tổng diện tích xây dựng: 14,219m m2