An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House
An House

An House

Địa điểm: 91 Huỳnh Văn tạo, P.3, Long An, Tân An
Tầng cao xây dựng: 2
Diện tích khuôn viên: 640 m2
Diện tích xây dựng: 300 m2
Tổng diện tích xây dựng: 480 m2
Thiết kế và xây dựng: 2018
Năm hoàn thành: 2019