Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng
Nhà hàng Bê Vàng

Nhà hàng Bê Vàng

Địa điểm: 261 An Dương Vương, P.3, Q.5
Tầng cao xây dựng: 5
Diện tích khuôn viên: 600 m2
Diện tích xây dựng: 500 m2
Tổng diện tích xây dựng: 2.500 m2
Thiết kế và xây dựng: 2017
Năm hoàn thành: 2017