Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT
Cao ốc PT

Cao ốc PT

Địa điểm: 7 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 318.45 m2
Tổng diện tích xây dựng: 2,315.5 m2
Năm hoàn thành: 2012