Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2
Trường Huflit - Cơ sở 2

Trường Huflit - Cơ sở 2

Địa điểm: Quốc Lộ 13, Xã Tân Xuân,huyện Hóc Môn
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 7.735,2 m2
Diện tích xây dựng: 2.477,7 m2
Tổng diện tích xây dựng: 32.030 m2
Thiết kế và xây dựng: 2016
Năm hoàn thành: 2020