Cao ốc NINOMAX
Cao ốc NINOMAX
Cao ốc NINOMAX
Cao ốc NINOMAX
Cao ốc NINOMAX

Cao ốc NINOMAX

Địa điểm: 84A Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 298.79 m2
Diện tích xây dựng: 198.6 m2
Tổng diện tích xây dựng: 1,993.9 m2
Năm hoàn thành: 2008