Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân
Shop Vân

Shop Vân

Địa điểm: 117 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích xây dựng: 180 m2
Năm hoàn thành: 2015