Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng
Nhà anh Thưởng

Nhà anh Thưởng

Địa điểm: 97 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
Tầng cao xây dựng: 4
Diện tích khuôn viên: 68 m2
Diện tích xây dựng: 58 m2
Tổng diện tích xây dựng: 325 m2
Thiết kế và xây dựng: 2017
Năm hoàn thành: 2017