Nhà ở - 33 Hùng Vương
Nhà ở - 33 Hùng Vương
Nhà ở - 33 Hùng Vương
Nhà ở - 33 Hùng Vương
Nhà ở - 33 Hùng Vương

Nhà ở - 33 Hùng Vương

Địa điểm: 33 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 6 Tầng
Diện tích khuôn viên: 38 m2
Diện tích xây dựng: 38 m2
Tổng diện tích xây dựng: 368 m2
Thiết kế và xây dựng: 2021
Năm hoàn thành: 2022