Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda
Khu du lịch Salinda

Khu du lịch Salinda

Địa điểm: Ấp Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Diện tích khuôn viên: 21,384 m2
Tổng diện tích xây dựng: 6,144.5 m2
Năm hoàn thành: 2013