Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise
Khu nghỉ dưỡng MoonRise

Khu nghỉ dưỡng MoonRise

Địa điểm: ẤP Cửa lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiêng Giang
Diện tích khuôn viên: 9,040 m2
Diện tích xây dựng: 3,493 m2
Tổng diện tích xây dựng: 14,219 m2
Thiết kế và xây dựng: 2016
Năm hoàn thành: 2018