Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA

Địa điểm: đường số 20, Khu dân cư Him Lam , Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 8.371 m2
Tổng diện tích xây dựng: 13.880 m2
Thiết kế và xây dựng: 2017
Năm hoàn thành: 2018