Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An
Nhà An

Nhà An

Địa điểm: 135/24 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 66.8 m2
Tổng diện tích xây dựng: 373.46 m2
Năm hoàn thành: 2012