Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn
Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn

Bệnh viện Phụ sản QT Sài Gòn

Địa điểm: 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Diện tích khuôn viên: 318.45 m2
Diện tích xây dựng: 238.5 m2
Tổng diện tích xây dựng: 2,315.5 m2
Năm hoàn thành: 2014