Tiệc cưới Capella
Tiệc cưới Capella
Tiệc cưới Capella

Tiệc cưới Capella

Địa điểm: 24 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.HCCM
Tầng cao xây dựng: 2 hầm, 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 164 m2
Diện tích xây dựng: 132 m2
Tổng diện tích xây dựng: 1.902 m2
Thiết kế và xây dựng: 2016
Năm hoàn thành: 2017