Cao ốc RôBốt
Cao ốc RôBốt
Cao ốc RôBốt
Cao ốc RôBốt

Cao ốc RôBốt

Địa điểm: 308 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 667,8 m2
Diện tích xây dựng: 361 m2
Tổng diện tích xây dựng: 7327 m2
Năm hoàn thành: 2013