Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý    186 Lê Thánh Tôn

Cửa hàng vàng bạc đá quý 186 Lê Thánh Tôn

Địa điểm: 186-188 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Tổng diện tích xây dựng: 248 m2
Năm hoàn thành: 2015