Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn
Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn

Cửa hàng vàng bạc đá quý - 186 Lê Thánh Tôn

Địa điểm: 186-188 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Tổng diện tích xây dựng: 248 m2
Năm hoàn thành: 2015